Våra fonder via Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har sedan 1 januari 2010 tagit över all hantering av den allmänna pensionen från Försäkringskassan och PPM. Alla Simplicitys fonder är valbara inom premiepensionssystemet.

Genom att spara i Simplicitys fonder inom premiepensionssystemet har du möjlighet till exponering mot över 40 aktiemarknader världen över inom Norden, Asien, Europa och Afrika. Önskar du ligga utanför aktiemarknaden finns alternativet att placera tillgångarna i Simplicitys räntefonder, Likviditet, Företagsobligationer eller Global Corporate Bond.

Varje år avsätts 18,5 % av din pensionsgrundande inkomst till din allmänna pension, varav upp till 2,5 % till premiepensionen. Du får välja 1-5 fonder till premiepensionen. Om du inte väljer placeras dina pengar i den statliga Premiesparfonden. Den har sedan starten gett en avkastning som är i linje med genomsnittet för de valbara fonderna medan cirka hälften av de valbara fonderna har gett en högre avkastning. Ditt nya sparande placeras enligt den fördelning som du senast gjort. Det är därför bra att någon gång per år göra en översyn. Ett bra tillfälle är när du får årsbeskedet. I premiepensionssystemet ger fondbolagen rabatt på avgiften.