Fondbolaget Simplicity

Simplicity AB är ett oberoende fondbolag med kontor i Varberg på västkusten. Simplicity är ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag.

Fondbolagets första fond, Simplicity Norden, startades den 23 september 2002 och tillhör den främsta inom sin kategori. Fondbolaget är medlem i Fondbolagens Förening och följer svensk kod för fondbolag, vars syfte är att värna förtroende och främja en sund fondmarknad.   

Simplicitys systematiska placeringsmodell letar kontinuerligt efter högpresterande aktier på marknader i över 40 länder. Fondbolaget förvaltar aktiefonder med fokus på tillväxtmarknader samt Norden. Simplicity är lite av en entreprenör på svenska fondmarknaden som ger fondsparare möjlighet att på ett enkelt sätt investera i både nya aktiemarknader och tillgångsslag. Fondbolaget var pionjärer på svenska fondmarknaden med en Indienfond (2004) och en Afrikafond (2006).

Simplicity förvaltar även en kort räntefond och två framgångsrika företagsobligationsfonder. Samtliga våra aktiefonder och räntefonder är anslutna till premiepensionssystemet samt finns tillgängliga hos din bank. 

Sedan starten hösten 2002 har tillväxten varit stark. Hösten 2008 tilldelades fondbolaget utmärkelsen Sveriges Supergasell av tidningen Dagens Industri. Fondbolaget Simplicity var det snabbast växande företaget i Sverige 2004-2007.

 

Gasellpris Gasell vinnare 2008

VD Ulf Ingemarson tar emot priset som Sveriges Supergasell av Dagens Industri och H.M Kung Carl XVI Gustaf den 3 december 2008.