Simplicity Norden

Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i september 2002. Sedan fondstart tillhör fonden de främsta, mätt i avkastning, i sin kategori. 

Mer information om fonden

Bland de främsta

Simplicity Norden har sedan fondstart utklassat sitt jämförelseindex och tillhör de allra främsta nordenfonderna mätt i avkastning. Fonden har belönats med fyra stjärnor hos Morningstar. Till skillnad mot en renodlad Sverigefond får du som investerare en exponering mot branscher och bolag som inte finns i samma utsträckning på Stockholmsbörsen. 

Om fonden

Fonden placerar i aktier knutna till börserna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Av fondens innehav är nu cirka hälften placerat i Sverige. Då fonden investerar i hela Norden är den mer diversifierad än en renodlad Sverigefond och har därför större riskspridning, sett till landfördelning. Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2002.09.23
Valuta Svenska kronor
Kursnotering/Handel Dagligen
Insättningsavgift 0%
Utträdesavgift 0%
Ers. till fondbolaget 1,6%
Minsta insättning 100 kr
Månadssparande Ja
Bankgiro 5457-2839
PPM Fondnummer 484980
Risknivå Hög

För mer detaljerad fondfakta och risknivå, vänligen ta del av fondens fondfaktablad genom länken ovan. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Visa

Simplicity Nordens utveckling

Period : 2014.10.21 - 2017.10.21
2017.10.19

Avkastning

Period Fonden
1 månad 2,3 %
3 månader -0,4 %
6 månader 4,3 %
12 månader 8,3 %
24 månader 25,0 %
36 månader 59,5 %
Sedan fondstart 660,0 %
Årsber avk sedan fondstart 14,4 %
uppdaterad 2017.10.19

10 största innehaven

Bolag Andel
DANSKE BANK (DK) 4,2 %
INVESTOR B (SE) 3,8 %
SWEDBANK A (SE) 3,7 %
NORDEA (SE) 3,4 %
SEB A (SE) 3,2 %
WÄRTSILÄ (FI) 3,1 %
INDUSTRIVÄRDEN C (SE) 3,0 %
ATLAS COPCO A (SE) 3,0 %
TRELLEBORG B (SE) 2,9 %
VOLVO B (SE) 2,8 %
Andel av tillgångar 30,2 %.
uppdaterad 2017.10.19

Innehavsstruktur

Land Andel
Sverige 57,2 %
Danmark 23,0 %
Finland 10,8 %
Norge 8,2 %
uppdaterad 2017.10.19

Sektorfördelning

Sektor Andel
Finans & Fastighet 43,2 %
Industri & Tjänster 28,9 %
Dagligvaror 10,5 %
Sällanköpsvaror 5,2 %
Telekomoperatörer 4,5 %
Hälsovård 3,7 %
Material 3,1 %
Energi 0,2 %