Köp av fondandelar

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Följ instruktionerna nedan. Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Befintliga andelsägare

Är du redan andelsägare och vill investera ytterligare i Simplicitys fonder kan du direkt sätta in önskat kapital på respektive fonds bankgironummer med ditt kundnummer (personnr/orgnr) som referens. Ta samtidigt del av aktuella fondbestämmelser innan andelsköp. Meddela oss gärna om insättningen till kundservice@simplicity.se. Bekräftelse på köp kommer med email eller post.

Nya andelsägare

1

Fyll i blanketten Öppna fonddepå

Skriv ut blanketten Öppna fonddepå till höger eller kontakta oss så skickar vi den per post. Fyll i och underteckna den. Bifoga erforderliga handlingar enligt information på blanketten.

2

Skicka in blanketten

Blanketten kan postas portofritt, faxas eller skickas via email inscannad. Det är viktigt att vi får er underskrift.

Adress: Frisvar, Simplicity AB, 432 10 Varberg
Faxnummer: 0340-21 95 09
Email: kundservice@simplicity.se

3

Bekräftelse på registering

När vi tagit emot din anmälan och registrerat dig som ny kund hos oss på Simplicity skickar vi en bekräftelse via e-post. 

Bekräftelse på andelsköp

För likvid som har nått fondens konto före respektive fonds stopptid genomförs köp samma dag under förutsättning att erforderliga handlingar och uppgifter har inkommit. Bekräftelse på ditt andelsköp skickas ut till angiven emailadress. När du gjort ditt första köp i våra fonder får du användarnamn och lösenord till vår internettjänst, Mina sidor, där du dagligen kan följa utvecklingen av dina innehav i våra fonder.