Simplicity

Råvarubrevet - april 2012

Välkommen till Råvarubrevet. Syftet är att ge en kort information om våra råvarors utveckling den senaste månaden. För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, klicka här på nedan länk eller kontakta oss direkt via kundservice@simplicity.se.
Läs mer om fonden Simplicity Råvaror

Utvecklingen på råvarumarknaden april 2012
April var som helhet stabil för de olika råvarusektorerna som vi följer. Energi, ädelmetaller och basmetaller var +-2 % även om vissa individuella råvaror rörde sig kraftigare. Bly och palladium stod för de kraftigaste positiva rörelserna där båda hade en uppgång på, drygt respektive knappt, 5 %. Silver som varit väldigt volatilt hade det fortsatt turbulent och var minus knappt 5 % för månaden. Oljorna gick isär något och WTI-oljan uppvisade en svag uppgång medan Brent-oljan gick ner något efter sista tidens uppgång. Den största nyheten i april var minskningen i prisskillnad med 5 dollar mellan de båda oljorna.  Riskpremien på framförallt Brent-oljan har byggts på under våren med situationen i Iran som största frågetecknet och då oroligheterna har lugnat ner sig något under april månad har även riskpremien minskat. Även logistikproblemen för WTI-oljan ser ut att minska och således stärka WTI-oljans pris i förhållande till Brent-oljan.

Utvecklingen för Simplicity Råvaror
Simplicity Råvaror är plus 1,3 % för april månad. De största förändringarna i fonden har under månaden varit att exponeringen ökat i framförallt tenn och aluminium på bekostnad av i synnerhet silver.  Således har fonden ökat sin exponering något mot basmetaller och minskat lite mot ädelmetaller. Råvarornas handelsvaluta USD stärktes under månaden med 1,6 % vilket bidrog positivt till fondens avkastning.

Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror
 

nedan siffror gäller per 2012.04.30

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) 1,3% 5,2% 13,3% -7,5%
Olja (Brent) -2,1% 8,4% 12,0% -1,5%
Naturgas 1,2% -18,6% -44,3% -54,7%
ENERGI 0,1% -1,7% -6,3% -21,2%
Guld -0,5% -4,5% -3,8% 6,3%
Silver -4,7% -7,0% -9,9% -36,0%
Platina -4,4% -1,2% -2,6% -16,1%
Palladium 4,3% -0,8% 4,4% -14,4%
ÄDELMETALLER -1,3% -3,4% -3,0% -15,0%
Koppar -0,1% 0,5% 4,5% -9,1%
Aluminium -1,0% -7,1% -6,8% -26,0%
Nickel 0,2% -14,6% -9,1% -32,8%
Zink 3,0% -2,7% 1,7% -10,3%
Tenn --0,2% -6,7% 3,2% -29,0%
Bly 5,7% -2,9% 2,4% -12,9%
BASMETALLER 1,3% -5,6% -0,7% -20,0%
USD/SEK 1,6% -1,1% 3,4% 11,3%
 Simplicity Råvaror 1,3% -4,3% 0,5% n/a

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se