Simplicity

Råvarubrevet - augusti 2012

Utvecklingen på råvarumarknaden augusti 2012

Råvarumarknaden har under den senaste månaden återhämtat sig efter de senaste månadernas turbulens. Inom sektorn energi hade båda våra oljor, Brent och WTI, en mycket bra månad med en positiv avkastning på 10 %. Bland våra ädelmetaller var det silver som stack ut med en uppgång på drygt 12 %. Basmetallerna hade en blandad utveckling under augusti, där tenn var den av våra basmetaller som visade bäst avkastning med en uppgång på 7 %. Flertalet nyheter har cirkulerat på sistone om att basmetallernas pris har närmat sig, och vissa fall ligger under, sin produktionskostnad. Den mest dramatiska nyheten var kanske en rapport i slutet av månaden där Indonesien stoppar 70 % av landets tennproduktion som svar på årets prisnedgångar. 
 

Utvecklingen för Simplicity Råvaror

Under augusti stärktes råvaruinnehaven i fonden med cirka 5 %. US-dollarn fortsatte dock att försvagas mot den svenska kronan med 2,5 % vilket ledde till att avkastningen för Simplicity Råvaror hamnade på +2,5 %. Fonden är fortsatt överviktad mot ädelmetaller samt olja. 

Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2012.08.31

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) 9,2% 10,3% -10,8% 5,3%
Olja (Brent) 10,3% 13,7% -3,0% 3,2%
Naturgas -12,9% 7,2% -5,2% -39,2%
ENERGI 2,2% 10,4% -6,3% -10,2%
Guld 4,5% 7,6% -2,0% -8,4%
Silver 12,3% 12,8% -9,6% -24,6%
Platina 8,5% 8,1% -9,6% -17,8%
Palladium 6,2% 2,3% -11,3% -19,7%
ÄDELMETALLER 7,9% 7,7% -8,1% -17,6%
Koppar 0,8% 2,2% -11,5% -18,2%
Aluminium 0,7% -5,5% -20,2% -25,5%
Nickel 0,5% -2,0% -17,8% -28,5%
Zink -0,9% -2,9% -14,6% -22,8%
Tenn 7,2% -1,1% -18,0% -20,9%
Bly 2,5% 2,1% -10,5% -24,7%
BASMETALLER 1,8% -1,2% -15,4% -23,4%
USD/SEK -2,5% -8,8% 0,1% 4,5%
 Simplicity Råvaror 2,5% -4,4% -9,9% n/a

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se