Simplicity

Råvarubrevet - december 2012

Utvecklingen på råvarumarknaden december 2012

Variationen i avkastningen bland våra ändliga råvaror var stor i december. Basmetallernas och oljans avkastning var generellt positivt medan ädelmetallerna, med silver i spetsen, hade en negativ månad.  För ovanlighetens skull minskade både guld och silver i värde samtidigt som den amerikanska valutan backade kraftigt under årets sista veckor. Oron inför USA:s så kallade fiscal cliff-omröstning vid nyår var troligtvis anledning till den kraftiga svängningen i valutan. Tenn fortsatte sin positiva utveckling och visade en uppgång på 7% under december månad. Det är den basmetall som utvecklats i särklass bäst under 2012 med en uppgång på 21%. I lokal valuta är basmetallerna som sektor +5 % i år, medan energi är -4 % och ädelmetaller + 7% i snitt. Svenska kronan har dock stärkts över 5 % under året mot dollarn vilket påverkat investerare negativt. 

 

Utvecklingen för Simplicity Råvaror

Under december gick fonden ned med -3,4 %. Den amerikanska dollarn sjönk cirka -2,5 % mot den svenska kronan vilket hade motsvarande negativ påverkan på fonden. Fonden har ökat sina innehav framförallt mot aluminium och tenn samt minskat innehavet i guld något. Guld är dock fortfarande fondens största innehav med drygt 14 %.
 
Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2012.12.31

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) 2,6% -1,7% 4,9% -5,8%
Olja (Brent) 0,8% 0,7% 13,7% 7,8%
Naturgas -6,5% -11,3% -4,5% -13,7%
ENERGI -1,0% -4,1% 4,7% -3,9%
Guld -2,2% -5,6% 4,0% 6,0%
Silver -9,2% -12,8% 9,0% 7,7%
Platina -4,1% -7,8% 5,7% 8,7%
Palladium 2,2% 9,5% 20,1% 6,7%
ÄDELMETALLER -3,3% -4,2% 9,7% 7,3%
Koppar 0,1% -3,0% 3,9% 5,5%
Aluminium -1,8% -3,4% 5,0% -2,6%
Nickel -3,5% -8,1% 1,2% -9,3%
Zink 0,9% -2,4% 8,9% 8,0%
Tenn 7,0% 7,3% 24,4% 21,7%
Bly 2,9% 1,3% 23,2% 10,8%
BASMETALLER 0,9% -1,4% 11,1% 5,7%
USD/SEK -2,4% -0,9% -6,1% -5,6%
 Simplicity Råvaror -3,4% -4,0% 1,2% -3,7%

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se