Simplicity

Råvarubrevet - februari 2013

Utvecklingen på råvarumarknaden februari 2013

Turbulensen på råvarumarknaden gjorde sig påmind i februari.  Samtliga av råvarorna som vi investerar i hade i februari en negativ avkastning, med undantag för naturgas som var plus 3 %. Basmetallernas negativa utveckling är ett direkt svar på sämre konjunktursiffror, från framförallt Kina. Vi förväntar oss dock att priserna på basmetallerna kommer att gynnas i takt med en förbättring i världsekonomin. Lite oväntat var att guldet, som brukar avvika under generella nedgångsperioder, också hade en negativ avkastning på ca 5 %. Främst beror detta på att amerikanska riksbanken, FED, diskuterat ett eventuellt avslut av de ekonomiska stimulanserna tidigare än väntat. 

Utvecklingen för Simplicity Råvaror

Under februari gick Simplicity Råvaror minus 2,9%. US-dollarn stärktes med ca 1,6 % mot den svenska kronan vilket gjorde att den negativa avkastningen i råvarorna dämpades något. Fonden har ökat sina innehav mot framförallt palladium, zink och WTI-olja medan fonden minskat sitt guld och tenn innehav något. Fonden är i dagsläget neutral exponerad mot sektorena ädelmetaller basmetaller och energi. 
 
Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2013.02.28

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) -6,0% 1,5% -6,3% -13,7%
Olja (Brent) -2,8% 2,2% -0,3% -2,6%
Naturgas 2,8% -2,4% 3,8% -0,4%
ENERGI -2,0% 0,4% -0,9% -5,6%
Guld -5,0% -8,0% -6,7% -8,6%
Silver -9,5% -14,7% -9,9% -18,4%
Platina -5,5% -1,5% 2,6% -7,0%
Palladium -1,7% 6,5% 16,4% 3,8%
ÄDELMETALLER -5,4% -4,4% 0,6% -7,5%
Koppar -5,3% -3,0% 2,2% -9,3%
Aluminium -5,2% -6,3% 2,0% -18,8%
Nickel -9,6% -6,3% 3,3% -14,9%
Zink -4,4% -0,4% 10,1% -5,3%
Tenn -5,6% 7,0% 20,5% -1,3%
Bly -6,5% 0,7% 14,8% 1,7%
BASMETALLER -6,1% -1,4% 8,8% -8,0%
USD/SEK 1,6% -2,9% -2,4% -2,3%
 Simplicity Råvaror -2,9% -5,2% -1,1% -10,9%

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se