Simplicity

Råvarubrevet - januari 2013

Utvecklingen på råvarumarknaden

2013 har börjat stabilt inom alla råvarusektorer som vi följer. Energi, basmetaller och ädelmetaller har samtliga haft en positiv avkastning på över 3 %. Riskaptiten har återkommit på marknaden till framför allt många mindre basmetaller såsom nickel och tenn. Utvecklingen på guldpriset är det stora undantaget under januari med en negativ avkastning på ca 1 %. Utvecklingen på guld skiljer sig mycket jämfört med våra andra metaller i tider med en ökad riskaptit och vi är därför inte förvånade över resultatet. Förvaltningen är dock fortsatt positiv med vårt relativa stora guldinnehav. Guld är ofta fördelaktigt att äga ur portföljsammansättning och sänker risken på fonden. Under månaden har det kommit glädjande nyheter som indikerar att bilindustrin väntas ha en bra framtid globalt. Detta är positivt för platina som är en vital del i bilkatalysatorer för bensindrivna bilar. Priset på platina har reagerat på nyheterna och är plus drygt 8% i januari.

 

Utvecklingen för Simplicity Råvaror

Under januari hade Simplicity Råvaror en positiv avkastning på 1,1 %. US-dollarn försvagades med ca 2,2 % mot den svenska kronan, vilket hade motsvarande negativ påverkan på fonden. Fonden har ökat sina innehav mot framför allt platina och guld och medan fonden minskat sitt silverinnehav. Fonden är något positivt exponerad mot ädelmetaller. 
 
Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2013.01.31

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) 5,7% 11,0% 8,0% -2,4%
Olja (Brent) 5,2% 8,9% 13,1% 7,7%
Naturgas -0,8% -12,0% -9,1% -4,1%
ENERGI 3,3% 2,6% 4,0% 0,4%
Guld -1,0% -3,6% 2,7% -5,3%
Silver 3,7% -3,2% 11,8% -6,2%
Platina 8,6% 6,0% 17,7% 4,9%
Palladium 6,0% 22,0% 25,7% 8,2%
ÄDELMETALLER 4,4% 5,3% 14,5% 0,4%
Koppar 2,2% 5,8% 8,5% -2,5%
Aluminium 0,1% 7,9% 7,4% -11,4%
Nickel 7,3% 12,8% 14,7% -12,8%
Zink 3,1% 13,7% 14,9% -1,3%
Tenn 5,9% 24,3% 36,7% 1,6%
Bly 4,6% 17,6% 25,5% 7,1%
BASMETALLER 3,9% 13,7% 17,9% -3,2%
USD/SEK -2,2% -4,1% -6,4% -6,4%
 Simplicity Råvaror 1,0% 2,1% 4,4% -9,8%

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se