Simplicity

Råvarubrevet - juli 2012

Utvecklingen på råvarumarknaden

Under juli skedde en stark återhämtning inom sektorn energi. Båda oljorna, som vi följer, samt naturgas hade en positiv avkastning. Brent-oljans avkastning hamnade på + 7% medan WTI-oljan var + 3 %. Detta ledde till att skillnaden mellan de båda oljorna ökade igen samt att Brent-oljan för första gången tog över WTI-oljans plats som den mest omsatta råvaran på råvarumarknaden. Brent-oljan anses spegla omvärldens efterfrågan och den globala ekonomin bättre än WTI-oljan, som haft stora logistiska problem under en längre tid. För ädelmetallerna var månaden neutral, avkastningen hamnade i snitt på plus minus noll. Våra basmetaller hade det fortsatt turbulent även under juli, samtliga med en negativ avkastning, undantaget bly som gav en positiv avkastning på 3 %.
 

Utvecklingen för Simplicity Råvaror

Simplicity Råvaror backade 2,1 % i juli vilket har sin förklaring i försvagningen i US-dollarn, som minskade med 1,8 % mot svenska kronan. Simplicity Råvaror är fortsatt överviktad mot ädelmetaller samt olja.

Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2012.07.31

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) 3,2% -16,7% -12,0% -12,3%
Olja (Brent) 7,2% -11,3% -4,0% -9,2%
Naturgas 13,3% 27,9% 10,7% -30,3%
ENERGI 7,9% 0,0% -1,8% -17,3%
Guld 0,4% -3,4% -7,8% -1,6%
Silver 1,1% -10,2% -16,4% -30,3%
Platina -2,4% -10,1% -11,2% -21,2%
Palladium 1,0% -13,7% -14,3% -28,9%
ÄDELMETALLER 0,0% -9,3% -12,4% -20,5%
Koppar -2,3% -10,7% -10,5% -24,0%
Aluminium -1,9% -12,5% -18,2% -30,9%
Nickel -5,4% -11,7% -24,4% -36,7%
Zink -2,5% -11,2% -13,9% -28,0%
Tenn -3,7% -20,6% -25,7% -35,9%
Bly 3,2% -11,0% -14,5% -27,4%
BASMETALLER -2,1% -12,9% -17,9% -30,5%
USD/SEK -1,8% 1,1% 0,0% 8,3%
 Simplicity Råvaror -2,1% -9,7% -13,6% n/a

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se