Simplicity

Råvarubrevet - juni 2012

Utvecklingen på råvarumarknaden juni 2012

Juni månad var fortsatt turbulent på råvarumarknaden, främst präglad av Eurokrisen. Råvarorna som vi följer, och investerar i, var avkastningsmässigt plus minus noll i snitt även om spridningen var stor. Naturgas, koppar, nickel, guld och platina hade en positiv utveckling medan resterande råvaror hade en negativ eller neutral avkastning. Flera basmetaller börjar återigen närma sig sin produktionskostnad och om inte priserna går upp inom kort förväntas gruvindustrin rapportera minskad produktion som påskyndande medel för framtida prisuppgångar. Basmetallerna kan handlas under sin produktionskostnad under en begränsad tid, men fenomenet är ohållbart i längden då högkostnadsproducenter inte har något annat val än att minska sin produktion till dess att priserna återigen är vinstgivande. Våra oljor, WTI och Brent, hade båda en något negativ utveckling under juni. Brent-oljan tappade något mer vilket ledde till att skillnaden i pris dem emellan återigen minskade.
 

Utvecklingen för Simplicity Råvaror

Simplicity Råvaror backade 4,8 % i juni vilket har sin förklaring i försvagningen i US-dollarn, som minskade med 4,8 % mot svenska kronan. De två största förändringarna i fonden har varit att exponeringen mot palladium ökat med ca 2 % och utgör nu 9 % av fondförmögenheten samt att silverinnehavet minskat från knappt 8,5 % till knappt 7 %. Simplicity Råvaror är fortsatt överviktad mot ädelmetaller. 

Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2012.06.30

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) -2,2% -18,6% -14,3% -15,3%
Olja (Brent) -3,6% -18,9% -7,1% -13,0%
Naturgas 13,8% 14,8% -13,8% -41,2%
ENERGI 2,7% -7,6% -11,7% -23,2%
Guld 2,6% -4,2% 1,9% 6,1%
Silver -0,7% -15,3% -1,5% -20,7%
Platina 2,1% -11,9% 2,8% 17,0%
Palladium -4,8% -10,9% -11,3% -23,4%
ÄDELMETALLER -0,2% -10,5% -2,0% -5,3%
Koppar 3,6% -9,0% 1,1% -18,5%
Aluminium -4,6% -11,8% -8,3% -27,6%
Nickel 3,1% -6,4% -10,9% -28,5%
Zink 0,7% -6,1% 0,7% -22,0%
Tenn -4,2% -17,6% -2,2% -28,2%
Bly -3,3% -9,4% -10,0% -30,8%
BASMETALLER -0,8% -10,1% -5,0% -25,9%
USD/SEK -4,8% 4,7% 0,5% 9,4%
 Simplicity Råvaror -4,8% -6,6% -4,8% n/a

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se