Simplicity

Råvarubrevet - maj 2012

Utvecklingen på råvarumarknaden maj 2012

Råvarumarknaden var under maj väldigt turbulent, mycket beroende på oroligheterna i Europa. Guld har återigen börjar användas som skydd i investerares portföljer och kommer sannolikt fortsätta stärkas så länge oroligheterna i Europa fortsätter. Omräknad i SEK visade guld och aluminium positiv avkastning under den gångna månaden. Våra övriga råvaror, med undantag för naturgas, hade en negativ utveckling. På grund av den förväntade inbromsningen i ekonomin  var värdeminskningen störst hos WTI och Brent oljan. Skillnaden i pris mellan WTI och Brent ökade återigen då förväntningarna på den nya oljepipelinen mellan Oklahoma och Texas inte fick det omedelbara önskade resultatet. Kritiker menar att pipelinen inte har tillräcklig kapacitet för att lösa WTI oljans logistiska problem. 
 

Utvecklingen för Simplicity Råvaror

Under maj har exponeringen mot guld ökat med 4 % på bekostnad av palladium som minskat från 10 % till cirka 7 %. Simplicity Råvaror är fortfarande överviktad mot ädelmetaller med guld som det enskilt största innehavet på cirka 19 %. Naturgas, som är en dyr råvara att äga, har med tanke på senaste utvecklingen återigen en liten exponering i portföljen. Simplicity Råvaror backade med 3,1 % under maj. Samtidigt stärktes råvarornas handelsvaluta USD, med 8,1 % vilket bidrog positivt till fondens avkastning. 

Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2012.05.31

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) -17,8% -20,1% -13,4% -17,7%
Olja (Brent) -14,5% -15,3% -5,5% -10,0%
Naturgas 1,2% -15,1% -35,5% -51,8%
ENERGI -10,4% -16,8% -18,1% -26,5%
Guld -6,1% -8,9% -11,0% 1,2%
Silver -10,5% -20,0% -15,6% -27,4%
Platina -9,8% -16,5% -9,7% -23,1%
Palladium -10,3% -13,5% -0,1% -21,4%
ÄDELMETALLER -9,2% -14,7% -9,1% -17,7%
Koppar -12,1% -13,5% -6,3% -20,3%
Aluminium -6,6% -16,0% -8,2% -28,2%
Nickel -9,5% -16,1% -7,7% -31,1%
Zink -9,3% -11,7% -10,6% -19,1%
Tenn -13,8% -17,0% -6,3% -30,0%
Bly -11,5% -12,0% -10,5% -23,6%
BASMETALLER -10,5% -14,4% -8,3% -25,4%
USD/SEK 8,1% 9,8% 7,5% 17,8%
 Simplicity Råvaror -3,1% -5,7% -3,8% n/a

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se