Simplicity

Råvarubrevet - november 2012

Utvecklingen på råvarumarknaden

Under november skedde en kraftig återhämtning bland samtliga våra basmetaller, med undantag från koppar. Medan skuldproblemen fortsätter att skapa oro i USA och Europa, har Kina kommit med flera positiva nyheter och indikationer som bidragit till basmetallernas prislyft. Bland ädelmetallerna var det palladium som stod ut med en positiv avkastning på nästan 13 %. Guldpriset har leget relativt stilla under de senaste veckorna. Det finns dock stöd för en framtida prisuppgång på grund av rådande lågräntemiljön världen över, men också med anledning av oron inför en framtida inflation som bör bli följden efter den extrema stimulanspolitik som bedrivs runt om i världen. Inom energisektorn hade båda oljorna en positiv avkastning på mellan 2-3 %, medan naturgas hade en negativ avkastning på knappt 7 %.  

 

Utvecklingen för Simplicity Råvaror

Under november steg fonden med 4,6 %. US-dollarn var oförändrad mot den svenska kronan vilket hade en neutral påverkan på fonden. Fonden har ökat sina innehav mot palladium och aluminium samt minskat sin exponering mot bly, silver och platina. Fonden har ökat sin andel något i basmetaller och energi på bekostnad av ädelmetaller. 

Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2012.11.30

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) 2,5% -8,8% 0,9% -8,9%
Olja (Brent) 3,4% -1,7% 11,1% 5,8%
Naturgas -6,8% 6,1% 7,7% -18,8%
ENERGI -0,3% -1,5% 6,6% -7,3%
Guld -0,5% 1,4% 9,0% -3,0%
Silver 2,7% 5,6% 19,3% 1,1%
Platina 1,8% 4,2% 12,6% 2,0%
Palladium 12,6% 9,1% 11,9% 11,7%
ÄDELMETALLER 4,1% 5,1% 13,2% 3,0%
Koppar 3,4% 5,3% 7,7% 1,4%
Aluminium 10,6% 10,2% 3,5% -4,2%
Nickel 9,0% 10,3% 8,0% 0,6%
Zink 10,0% 10,3% 7,9% -3,9%
Tenn 9,7% 12,7% 11,5% 4,4%
Bly 9,1% 14,4% 16,0% 3,9%
BASMETALLER 8,6% 10,5% 9,1% 0,3%
USD/SEK 0,4% 0,5% -8,4% -1,5%
 Simplicity Råvaror 4,6% 4,3% -0,3% -4,1%

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se