Simplicity

Råvarubrevet - september 2012

Utvecklingen på råvarumarknaden september 2012

Den positiva trend vi såg i augusti fortsatte även i september för många råvaror. Majoriteten av våra basmetaller hade prisuppgångar på över 10 %.  Att basmetallerna närmat sig sina produktionskostnader tillsammans med rykten om nya satsningar på infrastrukturen i Kina ses som de största anledningarna till den kraftiga uppgången. Även ädelmetallerna, med silver och platina i täten, hade en positiv utveckling under september. Gruvstrejken i Sydafrika fortsatte att driva upp guldpriset, men det är främst priset på platina som har stigit kraftigt, då Sydafrika är den största producenten av platina. Även det utökade stimulanspaketet, QE3 (Quantitative Easing) i USA, anses bidra positivt till utvecklingen för framförallt guld. Inom energisektorn hade naturgas en kraftig uppgång på 12 %, medan både WTI-oljan och Brentoljan hade en negativ månad på knappt -5 % respektive -1,5 %.
 

Simplicity Råvaror +5% under september

Under september stärktes råvaruinnehaven i fonden med cirka 6 %. US-dollarn fortsatte att försvagas mot den svenska kronan med 1 % vilket ledde till att avkastningen för Simplicity Råvaror hamnade på +5 %. Fonden har ökat sina innehav mot basmetaller i form av större positioner i bly. Samtidigt har Simplicity Råvaror minskat sitt innehav mot framförallt WTI oljan. Fonden är fortsatt något överviktad mot ädelmetaller. 

Följ utvecklingen i Simplicity Råvaror

För ytterligare frågor eller mer detaljerad information om fonden eller våra råvaror, kontakta oss direkt via ravaror@simplicity.se.

nedan siffror gäller per 2012.09.30

Våra råvarors utveckling

1 mån 3 mån 6 mån 12 mån
Olja (WTI) -4,7% 6,9% -12,2% 12,5%
Olja (Brent) -1,5% 14,9% -5,1% 15,6%
Naturgas 12,0% 7,4% 17,9% -25,2%
ENERGI 2,0% 9,8% 0,2% 1,0%
Guld 5,1% 10,3% 5,7% 8,6%
Silver 10,0% 24,9% 5,9% 14,9%
Platina 8,4% 14,6% 1,1% 8,2%
Palladium 1,8% 9,4% -2,5% -19,7%
ÄDELMETALLER 6,3% 14,8% 2,6% 3,0%
Koppar 8,7% 7,2% -2,4% 17,2%
Aluminium 10,7% 8,9% -3,4% -6,0%
Nickel 15,8% 10,1% 3,0% 4,4%
Zink 13,2% 10,3% 2,7% 7,8%
Tenn 12,9% 16,6% -4,1% 7,3%
Bly 16,0% 22,1% 10,6% 12,1%
BASMETALLER 12,9% 12,5% 1,0% 7,1%
USD/SEK -0,9% -5,2% -0,8% -4,5%
 Simplicity Råvaror 4,7% 7,9% -1,8% -0,7%

Simplicity Råvarubrev skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.

Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se