Traditionellt sett jobbar kapital- och fondförvaltare med analyser som bygger på subjektiva och känslomässiga bedömningar av aktiemarknaden. På Simplicity jobbar vi inte traditionellt..

ForvFörklarar

FörvFörklarar_Glob_Maj2016FörvFörklarar_Fob_Maj2016

2017.03.02Lägesrapport februari

Den positiva stämningen på de finansiella marknaderna har fortsatt under februari vilket bidragit till den starka utvecklingen för både aktie- och räntemarknaden. Läs mer om detta i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport februari

2017.02.01Lägesrapport januari

Den politiska osäkerheten som för närvarande råder i världen har inte gett inte någon nämnvärd påverkan på aktiemarknaderna. Det har varit små rörelser på de globala börserna under inledningen av året. Desto högre aktivitet  har det varit på räntemarknaden med många nyemissioner på euromarknaden. Läs mer om hur detta påverkat våra fonder i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport januari

2017.01.02Lägesrapport december

Den amerikanska centralbanken höjde i enlighet med marknadens förväntningar sin styrränta. Hur detta påverkade de finansiella marknaderna och våra fonders utveckling kan ni läsa mer om i vår senaste lägesrapport.

Lägesrapport december