Traditionellt sett jobbar kapital- och fondförvaltare med analyser som bygger på subjektiva och känslomässiga bedömningar av aktiemarknaden. På Simplicity jobbar vi inte traditionellt..

Fonder2016_banner

 

2017.02.23Simplicity Indien stängd den 24 februari

På grund av helgdag är börsen i Indien stängd den 24 februari. Simplicity Indien är därför stängd för handel denna dag.

2017.02.01Lägesrapport januari

Den politiska osäkerheten som för närvarande råder i världen har inte gett inte någon nämnvärd påverkan på aktiemarknaderna. Det har varit små rörelser på de globala börserna under inledningen av året. Desto högre aktivitet  har det varit på räntemarknaden med många nyemissioner på euromarknaden. Läs mer om hur detta påverkat våra fonder i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport januari

2017.01.02Lägesrapport december

Den amerikanska centralbanken höjde i enlighet med marknadens förväntningar sin styrränta. Hur detta påverkade de finansiella marknaderna och våra fonders utveckling kan ni läsa mer om i vår senaste lägesrapport.

Lägesrapport december