Traditionellt sett jobbar kapital- och fondförvaltare med analyser som bygger på subjektiva och känslomässiga bedömningar av aktiemarknaden. På Simplicity jobbar vi inte traditionellt..

ForvFörklarar

FörvFörklarar_Glob_Maj2016FörvFörklarar_Fob_Maj2016

2017.04.26Simplicity Afrika stängd den 27 april

På grund av helgdag i Sydafrika den 27 april är Simplicity Afrika stängd för handel denna dag.

2017.04.04Lägesrapport mars

Det har varit en händelsrik månad med bland annat räntehöjningen i USA och britternas påbörjade utträde ur EU. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport mars

2017.03.02Lägesrapport februari

Den positiva stämningen på de finansiella marknaderna har fortsatt under februari vilket bidragit till den starka utvecklingen för både aktie- och räntemarknaden. Läs mer om detta i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport februari