Traditionellt sett jobbar kapital- och fondförvaltare med analyser som bygger på subjektiva och känslomässiga bedömningar av aktiemarknaden. På Simplicity jobbar vi inte traditionellt.

Global Corp liten

2017.09.22Simplicity Afrika stängd den 25 september

På grund av helgdag i Sydafrika den 25 september är Simplicity Afrika stängd för handel denna dag.

2017.09.01Lägesrapport augusti

Kreditmarknaden stod stark under augusti när andra tillgångsslag föll. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport augusti

2017.08.01Lägesrapport juli

Högt ställda förväntningar ledde till en negativ utveckling på börserna. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport juli