Våra fonder

En klok investerare sprider sina risker över flera tillgångsslag och risknivåer. Simplicity erbjuder placeringar i både trygga korta räntepapper, i företagsobligationer med god riskjusterad avkastning samt i aktier världen över. Med dagens marknadsläge ser vi fortsatta affärsmöjligheter i alla dessa tillgångsslag som tillsammans skapar en väl diversifierad portfölj i ett långsiktigt sparande. Läs mer om våra ränte- och aktiefonder här nedan.

 

Våra räntefonder

Redan 2006 lanserade vi vår korta och trygga räntefond Simplicity Likviditet som ett alternativ till banksparande, dessutom till en av marknadens lägsta avgifter. Sedan dess har vi utvecklat ränteförvaltningen genom att även förvalta företagsobligationer i en nordisk och en global portfölj. Alla tre ränteportföljer tillhör glädjande de allra främsta på marknaden när du som investerare söker en avkastning till en lägre risk.

 

Våra aktiefonder

Simplicity är entreprenörer i den svenska fondbranschen och var pionjärer både mot Indien och Afrika där vi tidigt lanserade aktiefonder för svenska fondsparare. Vår första fond Simplicity Norden lanserade vi redan 2002 och fonden tillhör de allra främsta i sin kategori. Samtliga våra aktiefonder förvaltas enligt en modellbaserad placeringsstrategi med syfte att identifiera kvalitetsbolag inom respektive region.