Simplicity Afrika

Afrika har en enorm potential med sina oexploaterade naturtillgångar såsom olja och metaller. Simplicity var det första svenska fondbolaget som startade en renodlad Afrikafond 2006. 

INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadsrapport
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Möjligheter i Afrika

Afrika är en kontinent med oexploaterade naturtillgångar såsom olja och metaller. Hittills har kostnaderna varit för stora för de enorma infrastrukturprojekt som krävs för att kunna nå dessa, men när efterfrågan har ökat har nya investerare lockats till denna region. Kineserna har börjat handla och bygga relationer med många afrikanska länder. Det beräknas t ex att Sydafrika har merparten av världens samlade reserver av metallerna mangan, platina och krom samt 40 % av världens guld. Sydafrika är också dominerande i produktion och försäljning på världsmarknaden av dessa och flera andra betydelsefulla mineraler. Sydafrika har däremot, till skillnad från övriga Afrika, en välutvecklad fysisk infrastruktur, utbyggda telekommunikationer, ett väl fungerande finanssystem samt en rik detaljhandel. 

Om fonden

Det finns 20 marknadsplatser i Afrika, där börsen i Sydafrika (Johannesburg Stock Exchange) är den klart största mätt i noterade bolag och börsvärde. Den sydafrikanska börsen är bland de tjugo största i världen och där har också fonden sina största innehav. Övriga afrikanska marknadsplatser som fonden investerar på varierar över tiden. Dessa marknader har en väl fungerande handel och ett tillräckligt antal noterade bolag som ingår bland de aktier som fonden bevakar. Fonden har även gjort investeringar på börserna i Kanada, USA och Storbritannien för aktier knutna till afrikanska bolag.

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2006.05.19
Ers. till fondbolaget 1,9%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 5863-8453
PPM Fondnummer 534099
RISKINFORMATION
Risknivå Hög(6)
Totalrisk(3år) 17,09%
Sharpe Ratio(3år) 0,32

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling och innehav

Visa

Simplicity Afrikas utveckling

Period : 2006.05.29 - 2017.03.29
2017.03.23

Avkastning

Period Fonden
1 månad 3,0 %
3 månader 12,3 %
6 månader 12,5 %
12 månader 24,4 %
24 månader -2,7 %
36 månader 40,9 %
Sedan fondstart 49,2 %
Årsber avk sedan fondstart 3,7 %
uppdaterad 2017.03.23

10 största innehaven

Bolag Andel
VODACOM GROUP (ZA) 6,4 %
TIGER BRANDS (ZA) 4,9 %
AVI (ZA) 4,5 %
CAPITEC BANK (ZA) 4,4 %
GROWTHPOINT PROPS (ZA) 4,4 %
STANDARD BANK GROUP (ZA) 4,1 %
MONDI PLC (ZA) 3,8 %
REDEFINE PROPERTIES (ZA) 3,6 %
NEDBANK GROUP (ZA) 3,6 %
CLICKS GROUP (ZA) 3,6 %
Andel av tillgångar 39,9 %.
uppdaterad 2017.03.23

Innehavsstruktur

Land Andel
Sydafrika 97,9 %
Kenya 5,4 %
Mauritius 2,7 %
Marocko 0,8 %
Tunisien 0,1 %
Egypten 0,0 %
uppdaterad 2017.03.23

Sektorfördelning

Sektor Andel
Finans & Fastighet 45,9 %
Dagligvaror 14,3 %
Telekomoperatörer 12,7 %
Sällanköpsvaror 9,8 %
Material 8,2 %
Industri & Tjänster 7,5 %
Hälsovård 6,4 %
Informationsteknik 2,1 %