Simplicity Europa

I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd lokal ekonomi. Få en bred exponering mot vår hemmakontinent med Simplicity Europa. 

INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadsrapport
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Möjligheter i Europa

Europa har utmanats både politiskt och ekonomiskt på senare år. Även om det fortfarande finns stora utmaningar så kommer också positiva signaler från olika delar av kontinenten. Många europeiska företag som kämpade sig igenom finanskrisen står idag stadigare och flera bolag har en internationell verksamhet som drar nytta utav en bättre global tillväxt. Det har rapporterats om ökad aktivitet och större förhoppningar gällande EMUs tjänste- och tillverkningssektor, samt en förbättrad prognos för Europas ekonomiska tillväxt framöver. Den positiva statistiken har till viss del gynnats utav den Europeiska Centralbankens (ECB) beslut under våren 2015 att börja stimulera ekonomin med stödköp, precis som den brittiska och amerikanska centralbanken gjorde för flera år sedan. Inom detta stödköpsprogram har ECB påbörjat uppköp av värdepapper för 60 miljarder euro i månaden fram till 2016, med ambitionen att skynda på både tillväxt- och inflationstakten i regionen. ECBs beslutsamhet att få regionens ekonomi på rätt bana i kombination med att flera europeiska bolag har redovisat goda resultat på senare tid, ger oss anledningar att vara optimistiska gällande att vår systematiska och disciplinerade investeringsstrategi kommer ha möjligheter att identifiera högpresterande aktier.

Om fonden

Simplicity Europa är en aktiefond som placerar i aktier knutna till börserna i Europa enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

Simplicity investerar aldrig i företag som är involverade i klusterbomber, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen eller landminor. Simplicity Europa investerar heller inte i företag som producerar fossila bränslen. Fossila bränslen bidrar till klimatförändringar och innebär därmed en ekonomisk risk, då fortsatt förbränning ligger i konflikt med de globala miljömålen. För utförlig information om vilka sektorer fonden väljer att inte investera i samt hur vi på Simplicity påverkar de bolag vi investerar i, vänligen besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) som du hittar under Informationsmaterial.


FONDFAKTA
Fondens startdatum 2015.06.26
Ers. till fondbolaget 1,6%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 5467-7307
PPM Fondnummer 188300
RISKINFORMATION
Risknivå Hög(5)
Totalrisk(3år) n/a*
Sharpe Ratio(3år) n/a*

* Fondens startade 2015-06-26 och har inte tillräcklig historik för nyckeltal.
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Utveckling och aktuella innehav

Visa

Simplicity Europas utveckling

Period : 2015.12.16 - 2017.10.21
2017.10.19

Avkastning

Period Fonden
1 månad 2,7 %
3 månader -0,1 %
6 månader 2,0 %
12 månader 4,9 %
24 månader 5,5 %
36 månader n/a
Sedan fondstart 1,0 %
Årsber avk sedan fondstart 0,4 %
uppdaterad 2017.10.19

10 största innehaven

Bolag Andel
DEUTSCHE POST-RG (DE) 3,1 %
ATOS (FR) 2,9 %
ASR NEDERLAND NV (NL) 2,9 %
WIRECARD AG (DE) 2,4 %
SCHRODERS PLC (GB) 2,3 %
INVESTOR B (SE) 2,2 %
SWISS LIFE HOLDING (CH) 2,2 %
EURAZEO (FR) 2,2 %
INDUSTRIVÄRDEN C (SE) 2,2 %
GROUPE BRUX LAMB (BE) 2,1 %
Andel av tillgångar 22,2 %.
uppdaterad 2017.10.19

Innehavsstruktur

Land Andel
Storbritannien 25,1 %
Tyskland 15,6 %
Frankrike 11,8 %
Schweiz 10,4 %
Sverige 10,1 %
Italien 6,0 %
Finland 5,9 %
Nederländerna 4,9 %
Belgien 2,1 %
Danmark 2,0 %
Spanien 1,8 %
uppdaterad 2017.10.19

Sektorfördelning

Sektor Andel
Finans & Fastighet 64,6 %
Industri & Tjänster 11,7 %
Sällanköpsvaror 9,4 %
Informationsteknik 5,3 %
Material 2,0 %
Hälsovård 2,0 %
Telekomoperatörer 1,9 %
Dagligvaror 1,0 %