Simplicity Företagsobligationer

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden består av en portfölj med cirka 100 företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Våra ränteförvaltare har en lång och gedigen erfarenhet inom den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilken de använder sig av för att hitta välskötta företag som du som kund kan vara med att finansiera.

 

INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadsrapport
Förvaltaren förklarar
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.


Vad är företagsobligationer?

Före finanskrisen vände sig företagen i de allra flesta fall till sin bank för att hantera sina finansieringsbehov. Men som ett resultat av finanskrisen har bankerna varit tvingade att höja marginalerna och har inte heller samma möjlighet att låna ut pengar som tidigare. Därför har näringslivet, inklusive finanssektorn, i större utsträckning börjat låna pengar av andra aktörer. Företagen ställer ut egna obligationer, så kallade företagsobligationer, som vem som helst får köpa. Köparen erhåller ränta på insatt kapital, en ränta som är högre än bankräntan och högre än räntan på statsobligationer. Att räntan är högre beror naturligtvis på att risken är högre än för de mer säkra tillgångsslagen såsom penningmarknadsinstrument, men risken med företagsobligationer är ändå betydligt lägre än risken med aktier.

Om fonden

Genom Simplicity Företagsobligationer kan du vara med och finansiera nordiska välskötta företag. Fonden har en portfölj företagsobligationer i nordiska bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten kommer att ligga på innehav i obligationer med högt kreditbetyg. Att själv placera direkt i företagsobligationer är inte helt enkelt då det för det mesta krävs ett större kapital (som regel är minsta investering i en svensk företagsobligation en miljon kronor). Dessutom ger en investering genom fonden en större riskspridning jämfört med att själv direkt placera i företagsobligationer. 

Simplicity Företagsobligationer har som målsättning att generera en god absolut avkastning till en rimlig risknivå, både på kort och på lång sikt. Med dagens ränteläge förväntas fonden ge en effektiv årsavkastning på cirka 3 %. Fonden har inga inlåsningseffekter, den kan köpas och säljas dagligen utan avgifter.

 

Simplicity investerar aldrig i företag som är involverade i klusterbomber, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen eller landminor. Simplicity Företagsobligationer investerar heller inte i företag som producerar fossila bränslen. Fossila bränslen bidrar till klimatförändringar och innebär därmed en ekonomisk risk, då fortsatt förbränning ligger i konflikt med de globala miljömålen. För utförlig information om vilka branscher fonden väljer att inte investera i samt hur vi på Simplicity påverkar de bolag vi investerar i, vänligen besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) som du hittar under Informationsmaterial.

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2012.03.30
Ers. till fondbolaget 0,80%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 768-7718
PPM Fondnummer 832717
RISKINFORMATION
Risknivå Låg(2)
Totalrisk(3år) 1,61%
Sharpe Ratio(3år) 1,42

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling och innehav

Visa

Simplicity Företagsobligationers utveckling

Period : 2012.03.30 - 2017.10.21
2017.10.19

Avkastning

Period Fonden
1 månad 0,3 %
3 månader 0,9 %
6 månader 1,8 %
12 månader 4,4 %
24 månader 7,7 %
36 månader 7,9 %
Sedan fondstart 24,2 %
Årsber avk sedan fondstart 4,0 %
uppdaterad 2017.10.19

10 största innehaven

Bolag
TELIA 221004 (SE)
DANSKE BANK 200406 (DK)
TVO 191030 (FI)
IF 211201 (FI)
ALLIANZ 180926 (DE)
AKELIUS 200923 (SE)
SHB 210301 (SE)
LEASEPLAN 190115 (NL)
SANTANDER 200330 (NO)
AXZON 210526 (DK)
uppdaterad 2017.10.19

Innehavsstruktur

Land Andel
Sverige 60,6 %
Övriga 14,2 %
Danmark 9,3 %
Norge 6,8 %
Island 4,8 %
Finland 4,3 %