Simplicity Kina

Ambitionen med Simplicity Kina är att investera i högpresterande aktier knutna till företag med verksamhet i och omkring Kina. Till skillnad från många andra Kinafonder på marknaden investerar Simplicity inte med hänsyn till aktiers storlek och vikt i index. Ambitionen är således inte att följa ett enskilt index, utan att långsiktigt överprestera den kinesiska aktiemarknaden.

 

INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadsrapport
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Snart världens största ekonomi

Under 2010 gick Kina om Japan och blev världens andra största ekonomi efter USA. Sju år har gått sedan dess och med en fortsatt stabil tillväxt är Kina på god väg att bli världens största ekonomi. BNP förutspås växa med sju procent årligen under de närmsta åren. Även om detta är en lägre tillväxttakt jämfört med tjugohundratalets första decennium är tillväxttakten fortfarande imponerande. Kina har också påbörjat en resa mot att bli en mer mogen ekonomi med en lugnare, men varaktig expansionsfas. Ekonomin har skiftat inriktning från att ha varit fokuserad på tillverkningsindustrin och investeringar till ett fokus på inhemsk konsumtion och en växande tjänstesektor. Med en fortsatt växande medelklass och med ett BNP per capita som ligger på en låg nivå jämfört med västländerna finns det fortfarande mycket utrymme för fortsatt tillväxt.

Om fonden

Samtliga aktier som Simplicity Kina investerar i är relaterade till bolag vars verksamheter råder i Kina. Aktierna är främst noterade på börsen i Hong Kong, men även i Shanghai och Shenzhen.  Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

 

Simplicity investerar aldrig i företag som är involverade i klusterbomber, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen eller landminor. För utförlig information om vilka sektorer fonden väljer att inte investera i samt hur vi på Simplicity påverkar de bolag vi investerar i, vänligen besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) som du hittar under Informationsmaterial.

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2010.10.29
Ers. till fondbolaget 1,9%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 639-1106
PPM Fondnummer 660290
RISKINFORMATION
Risknivå Hög(6)
Totalrisk(3år) 13,94%

Sharpe Ratio(3år) 1,01


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling och innehav

Visa

Simplicity Kinas utveckling

Period : 2010.10.29 - 2017.10.21
2017.10.19

Avkastning

Period Fonden
1 månad 2,8 %
3 månader 3,5 %
6 månader 3,8 %
12 månader 10,6 %
24 månader 22,1 %
36 månader 48,3 %
Sedan fondstart 48,4 %
Årsber avk sedan fondstart 5,8 %
uppdaterad 2017.10.19

10 största innehaven

Bolag Andel
HANG SENG BANK (HK) 4,8 %
SUN HUNG KAI PROPERT (HK) 4,0 %
BANK OF CHINA (CN) 3,7 %
LINK REIT (HK) 3,7 %
TENCENT HOLDINGS (CN) 3,7 %
CK HUTCHISON LTD (HK) 3,6 %
HYSAN DEVELOPMENT (HK) 3,4 %
CHINA CONCH VENTURE (CN) 3,2 %
CHINA CONSTRUCTION (CN) 3,2 %
ANHUI CONCH CEMENT (HK) 3,2 %
Andel av tillgångar 33,2 %.
uppdaterad 2017.10.19

Innehavsstruktur

Land Andel
Hong Kong 60,9 %
Kina 30,1 %
uppdaterad 2017.10.19

Sektorfördelning

Sektor Andel
Finans & Fastighet 52,1 %
Industri & Tjänster 10,7 %
Sällanköpsvaror 8,6 %
Energi 5,8 %
Kraftförsörjning 5,6 %
Informationsteknik 3,7 %
Material 3,2 %
Hälsovård 1,5 %