Simplicity Likviditet

Simplicity Likviditet är en fond med mycket låg risk till en konkurrenskraftig ränta. Fonden placerar i korta räntebärande finansiella instrument i Sverige. 

Fonden fyllde 10år den sista oktober 2016 och tillhör de absolut främsta fonderna i sin kategori mätt i avkastning.

 

INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadsrapport
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Om fonden

Simplicity Likviditet har en av marknadens lägsta avgifter, 0,15 %, och kan därför erbjuda en av de högsta avkastningarna bland svenska korta räntefonder. Att placera sina pengar i Simplicity Likviditet innebär att du får möjlighet till löpande avkastning, vilket innebär en ränta-på-ränta-effekt på investerat belopp. På ett vanligt bankkonto erhåller du räntan i slutet på året. Då fonden hela tiden aktivt placerar till de rådande marknadsräntorna, kan kunden alltid förvänta sig en mycket konkurrenskraftig ränta på sitt investerade belopp. 

Simplicity Likviditet är en kort räntefond som huvudsakligen investerar i företags-, kommun-, bostads- och bankcertifikat samt statsskuldväxlar. Fonden investerar i företag, banker och kommuner med hög kreditrating eller i statligt ägda bolag som har emitterats på den svenska penningmarknaden. Simplicity Likviditet har inga inlåsningseffekter, den kan köpas och säljas dagligen utan avgifter. 

Vem ska investera i fonden?

Företag och institutioner med en god likviditet använder fonden för att erhålla den högsta räntan på likvida medel. Privatpersoner använder fonden dels som en parkeringsplats under osäkra tider, men även som bas i sitt sparande för att få rätt riskspridning i sin portfölj.

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2006.10.31
Ers. till fondbolaget 0,15%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 5972-6141
PPM Fondnummer 418699
RISKINFORMATION
Risknivå Låg(1)
Totalrisk(3år) 0,24%
Sharpe Ratio(3år) 4,04

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling och innehav

Visa

Simplicity Likviditets utveckling

Period : 2006.10.31 - 2017.06.25
2017.06.21

Avkastning

Period Fonden
1 månad 0,1 %
3 månader 0,2 %
6 månader 0,4 %
12 månader 1,0 %
24 månader 1,4 %
36 månader 2,4 %
Sedan fondstart 23,9 %
Årsber avk sedan fondstart 2,0 %
uppdaterad 2017.06.21

10 största innehaven

Bolag
AKELIUS 180309 (SE)
DPP 180216 (DE)
NIBC 200512 (NL)
SANTANDER 180612 (NO)
ELLEVIO 200228 (SE)
MILLICOM 190417 (SE)
ARION 190323 (IS)
VOLVO FINANS 181001 (SE)
VW FINANS 190412 (DE)
MTG 180319 (SE)
uppdaterad 2017.06.21

Innehavsstruktur

Land Andel
Sverige 65,8 %
Nederländerna 8,3 %
Norge 7,0 %
Tyskland 6,0 %
Island 5,5 %
Finland 4,5 %
Danmark 0,4 %